Licząc na szybki przypływ gotówki można skorzystać z pożyczki krótkoterminowej. Jest to tzw. chwilówka. Decydując się na zawarcie umowy z pożyczkodawcą należy uwzględnić wszystkie punkty regulaminu wystawianego przez konkretny oddział zajmujący się pożyczaniem pieniędzy. W regulaminie tym znajdziemy min. informacje o stopie procentowej z jaką jest związany kredyt, o możliwościach lub braku możliwości wydłużenia terminu płatności rat